4.0 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okur Yazarlık

En Yakın Eğitim Tarihi
10 Eylül Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        6.800 ₺ + KDV

Dış ticaret firmalarında görevli, kambiyocu, dış işlemler çalışanları, finansçılar, muhasebe, pazarlama satış kadrosundaki her unvandaki çalışanlara açık bir eğitim.

Dış ticaret ve finansman konularının ele alınması ile finansal okuryazarlık, başta KOBİ, ticari ve kurumsal firmaların ihtiyaçlarına karşılık gelecektir.

İthalat ve ihracat işlemlerinde finansal kararlar vermek için finansal konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak adına bilinmesi gereken her şey finansal okur yazarlıktan geçer. Dış ticaret şirketleri ellerindeki dış ticaret ürünlerine baktıklarında finansal okur yazarlıkları sayesinde finansmana erişebileceklerdir.

Eğitim Programı

• Finansal Okuryazarlık Bakımından Dış Ticaret Konuları ve Finansman

• Finansmanı Yurt Dışından Sağlanan Dış Ticaret İşlemleri

• Finansmanı Yurt İçinden Sağlanan Dış Ticaret İşlemleri

• Türk Eximbank'ın Finansman Desteği Verdiği Konular Nelerdir?

• Türk Eximbank'ın İhracatçılara Sağladığı Krediler  • Türk Eximbank İhracat Kredileri – SÖİK, Sevk Öncesi İhracat Kredisi

• Türk Eximbank İhracat Kredileri – İHK, İhracata Hazırlık Kredisi

• Türk Eximbank İhracat Kredileri – Reeskont Kredisi

• İthalat Ve İhracat İşlemlerinde Bankaların Aldıkları Masrafların Genel Teamülleri Nelerdir? • Akreditif Nedir Ve Hangi Aşamada Finansmana İhtiyaç Duyulur?

• Akreditifin Açılması İçin Finansmana İhtiyaç Var Mıdır?

• İthalat Akreditifinin Finansmanı – Gayrinakdi Kredi Ve Postfinansmanı

• Prefinansman – İhracatçıya Finansman

• İhracat İşlemlerinde Kullanılan Finansman Ürünleri

• Vesaik Mukabili İhracat İşlemlerinde Kullanılan Finansman – Vesaik Mukabili İhracat Vesaiki Üzerinden Kullandırılan Avans Kredi İçin Bankaların Dikkat Edeceği Hususlar

• Vadeli İhracat Akreditifinin İskontosu Yapılabilir Mi?

• Bankalar Aracılığı ile Kullandırılan İhracatın Finansmanı Kredileri

• İhracat Ve İthalat İşlemlerinde Döviz Kur Riski Ve Korunma Yöntemleri – Forward ve Opsiyon

• Kur Riskinden Korunma– Opsiyon Satın Alan TAarafa Cayma Hahkkını Verir

• İhracat Bedelinin Dövize Natık Çek İle Tahsili, İştirası

• Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, Açıklaması, Poliçe, Promissory Note

• Borçlusu Tarafından Vadesinde Ödenmeyen Avalli Poliçelerin Akıbeti Ne Olur?

• Kabul Kredili Banka Avalli İşlem. Garantör Bankanın Misyonu, Poliçenin İskontosu

• Kabul Kredili Müşteri Kabüllü Poliçeler