4.6 Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri

En Yakın Eğitim Tarihi
25 Eyl - 26 Eyl Online

2 Gün
Katılım Ücreti:        9.000 ₺ + KDV

Dış ticaret firmalarında görevli, kambiyocu, dış işlemler çalışanları, finansçılar, operasyoncular, pazarlama satış kadrosundaki her unvandaki elemanlara açık bir eğitim.

Uluslar arası ticarette en yaygın ödeme şekillerinden biri olan akreditiflerin yapısı, kullanım alanları, tarafları, bankaların misyonları, akreditifin alıcı ve satıcı açısından risk ve avantajları, akreditif koşullarının irdelenmesi ayrı ayrı ele alınacak, akreditifli ödemelerde yaşanmış gerçek vak’aların ele alınacağı bu dersimizde akreditiflerin ne kadar güvenli bir ödeme aracı olup olmadığı konuları ile akreditif açarken, doküman hazırlarken, ve doküman incelerken dikkat edilecek hususlara yer verilecektir. Ayrıca akreditiflerde olmazsa olmaz bir değerli taşıma evrağı olan deniz konşimentolarının yapısı, şekli, risk ve avantajları geniş ve gerçek belgelerle ele alınacaktır. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın akreditiflere ilişkin hazırlamış olduğu UCP 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Hükümleri’ne ait temel kurallar sebep sonuç ilişkisi ile incelenecektir. Diğer taraftan bankalardan akreditif açılacağında izlenen yol, teminatlandırma, kredi konuları da bu dersimizde yer almaktadır.

Uluslar arası ticarette en yaygın ödeme şekillerinden biri olan akreditiflerin yapısı, kullanım alanları, tarafları, bankaların misyonları, akreditifin alıcı ve satıcı açısından risk ve avantajları, akreditif koşullarının irdelenmesi ayrı ayrı ele alınacak, akreditifli ödemelerde yaşanmış gerçek vak’aların ele alınacağı bu dersimizde akreditiflerin ne kadar güvenli bir ödeme aracı olup olmadığı konuları ile akreditif açarken, doküman hazırlarken, ve doküman incelerken dikkat edilecek hususlara yer verilecektir. Ayrıca akreditiflerde olmazsa olmaz bir değerli taşıma evrağı olan deniz konşimentolarının yapısı, şekli, risk ve avantajları geniş ve gerçek belgelerle ele alınacaktır. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın akreditiflere ilişkin hazırlamış olduğu UCP 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Hükümleri’ne ait temel kurallar sebep sonuç ilişkisi ile incelenecektir. Diğer taraftan bankalardan akreditif açılacağında izlenen yol, teminatlandırma, kredi konuları da bu dersimizde yer almaktadır.

Eğitim Programı

Akreditifteki Bankalar, Riski Vve Dış Ticaretteki Avantajları

Akreditifli Ödeme

Akreditif Nedir? 

ICC – UCP 600 – Uniform Customs And Practice Rules For Documentary Credits

Akreditifin Alıcısı Tarafından Avantajları

Akreditifin Satıcısı Tarafından Avantajları 

Akreditife Katılan Taraflar Ve Aralarındaki İlişkiler

Akreditif Şartlı Havaledir, Akreditif - Şartlı Havalenin Şartları Neler Olabilir?

Akreditif Ve UCP 600 Sayılı Broşürün İlişkilendirilmesi

Her Satırda Akreditifle Anladıklarımız Ve Anlamadıklarımız

İhracat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 

Akreditifte Rezerv Nedir?

Akreditifte Rezervli Dokümanların Akıbeti 

Akreditifte Bulunan Rezerv Ve Bankaların Sorumlulukları

Akreditifte Gözden Kaçan Rezervler Sonrası Bankaların Riskleri 

Akreditifte Teyid, Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük

Açılıştan İtibaren Akreditifin Geçirdiği Aşamalar

Akreditif Belgeleri, İncelenmesi ve Sonuçları

Akreditif Türleri

Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yük, Akreditifteki Riskler

ICC Uniform Customs And Practice For Documentary Credits 2007 Revision Brochure 600 ICC’NİN Akreditiflere İlişkin Yeknesak Usüller Ve Uygulama Kuralları 2007 Revizyonu

Akreditifle İlgili Sahte Evrak Sunulması Halinde Bankaların Riski Ne Olur Ve UCP 600 Hükümleri Nedir?

Akreditiflerle İlgili Yaşanmış Gerçek Vakalar Ve Çıkarılacak Sonuçlar

Akreditif Analizi Ve İhracatçılar İçin Check-List

Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar

Akraditifteki Riskler