4.9 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde, İthalatçı, İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması

En Yakın Eğitim Tarihi
19 Ağustos Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Dış Ticaret , operasyon, pazarlama, finans bölümü çalışanları

Her ödeme şeklindeki ithalatçı, ihracatçının avantaj ve dezavantajları ele alınarak, risklerin nasıl azaltılacağı konusundaki öneriler anlatılacaktır. Diğer taraftan vadeli ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan poliçe ve P/N Promissory detaylı anlatılarak, poliçe ve P/N genel yapısı üzerinde durulacaktır. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan garantili ve garantisiz vadeli poliçeler ile P/N (Promissory Note) özellikleri, garantörlerin üstlendikleri misyon, garantisiz poliçelerin ne kadar güvenli olup olmadıkları konuları ile her iki türdeki poliçelerin finansmanda kullanılmasının olanakları incelenecektir. Garantili ve garantisiz poliçelerin protestosu mümkün müdür? Mümkün ise protesto nasıl olacaktır?

Postfinansman, İskonto, ödeme şekilleri, operasyon, satış, pazarlama ve finans kadrolarının herkesten daha iyi bilmeleri gereken konulardır. Ödeme şekillerinde en kötü senaryoda karşımıza çıkabilecek sorunlar yaşanmış gerçek vakalarla ele alınacak ve analiz yapılacaktır. 

Eğitim Programı

Dış Ticarette Ödeme Ve Sorumluluklarının Karşılaştırmalı Tablosu

Dış Ticarette Ödeme Şekillerine Göre İthalatçı Ve İhracatçı En Riskli Veya En Az Riskli Olduğu Durumlar

Yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı Gereğince Bankalar, İthalat ve İhracatçıların Sorumlulukları

Peşin Ödeme Tanım , Sorumluluk ve Takibi

Peşin Ödemenin Özellikleri

Mal Mukabili Ödeme Tanım , Mal Mukabilinde Bankaların Sorumluluğu

Uniform Rules For Collections – URC 522 

Vesaik Mukabili İşlemde Bankaların Sorumluluğu

Tahsil Vesaikinin İhracatçı Ve İthalatçı Riskleri

Vesaik Mukabili İşlemde Bankalar Ödeme Garantisi Verir Mi?

Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı  Risklerini Azaltmanın Başlıca Yolları

Genel Yapısı Dolayısı İle Tahsil Vesaikinin İhracatçı Açısından Avantajları

Vesaik Mukabili İşlemde Alacak Sigortası Ve Türk Eximbank 

Türk Eximbank Ve İhracat Kredi Sigortasının Genel Esasları

Türk Eximbank'ın Garantör Olmayacağı Hususlar Var Mıdır?

Türk Eximank İhracat Kredi Sigortasının İhracatçıya Sağlığı Avantajlar Nelerdir?

Kredi Kullanımı / Finansman

Tahsil Vesaiki Temliki Karşılığında İhracat Döviz Kredisi Verilmesinin Esasları

Döviz Kredisi İhracat Taahüdü

Döviz Kredisi İhracat Taahüdü Nedir?

Taahhüde Sayılabilecek İhracatlar

Vesaik Mukabili İşlem Ve Yaşanmış Gerçek Vak'a / Malların Gümrüğe Bırakılması

Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme , Kabul Kredisinin Açıklaması

Gerçek Poliçenin Görsel İncelenmesi

Borçlusu Tarafından Vadesinde Ödenmeyen Avalli Poliçelerin Akıbeti Ne Olur? 

Poliçenin Cirosu Kabul Kredili Banka Avalli İşlem

Poliçede Müşteri Kabulü Ve Banka Avali – Garantili Poliçeler

Banka Avalli Poliçelerin Kredi Teminatını Oluşturması, Banka Avalli Poliçelerin İskontosu Olur Mu? 

Kabul Kredili Müşteri Kabüllü Poliçelerde Ödeme Yükümlülüğü Kimdedir? 

Müşteri Kabüllü Poliçeler Borçlusu Tarafından Ödenmediğinde Protesto Yapılabilir Mi? 

Müşteri Kabüllü Poliçeler Ne Kadar Güvenlidir?

Poliçelerin Finansmanda Kullanılması

Banka Avalli Poliçelerin İskontosu , Banka Avalli Poliçelerin Kredi Teminatında Kullanılması, Finansman Yaratılması

Garantisiz Poliçelerin Finansmanda Kullanılması

Promissory Note Nedir? , Promissory Note'nın Dış Ticarette İşleyişi Nasıldır? 

Promissory Note İle Poliçe Arasındaki Fark Nedir?

Promissory Note Genel Yapısı

Garantisiz Promissory Note İle Finansman Yaratılabilir Mi? 

Garantisiz Promissory Note Vadesinde Ödenmez ise Protesto Olur Mu?

Postfinansman Nedir?, Postfinansmandan Kimler Yararlanır? 

Postfinansmanında İşlem Adımları

Postfinansmanın İthalatçı Tarafından Kullanılması

Postfinansmanın Banka Tarafından Kullanılması

Postfinansman Gelirinden Nemalanma

Postfinansman Vadeleri