7.05 Uygulamalı İç Denetim

En Yakın Eğitim Tarihi
4 Eylül Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Şirketlerin İç Denetim ve İç Kontrol bölümlerinin yönetici ve çalışanları

Küresel rekabet ortamında işletmelerin gerek hizmet çeşitliliğinin gerekse kalitesinin artmasına bağlı olarak, ölçeklerinde ve büyüklüklerinde de artışlar olmaktadır. Bu durum söz konusu işletmelerin kontrolünü zorlaştırmakta ve izleme ve denetim mekanizmalarının uzmanlık dalı haline gelmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda, dünyada gerek özel sektör ve gerekse kamu kurumlarında etkin bir iç denetim fonksiyonu yapılanmasına ihtiyaç oluşmuştur. Söz konusu yapılanma ihtiyacı, yasal düzenlemelerdeki değişimden dolayı Türkiye’de de artık kritik hale gelmiş ve önem kazanmıştır. Bu eğitimde katılımcılar; iç kontrol teknikleri ile modern iç denetim ve iç denetimin değişen dünyası hakkında bilgilendirilerek uygulamalı olarak iç denetim faaliyetlerini anlama, yorumlama ve kişisel gelişimlerine katkı sağlama imkânı bulacaklardır.

Eğitimimizin amacı, uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama önerileri çerçevesinde iç denetimin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, iç denetimin temel kavramları ve uygulama örnekleri üzerinde durulacaktır. Özellikle dünyada ve Türkiye’de iç denetim uygulamalarının nasıl olduğu açıklanarak çeşitli sektörler için örnek iyi uygulama önerileri sunulacaktır.

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 2 gün * 3'er saat

• Temel Kavramlar ve Global Trendler

• Süreç Yönetimi ve Analizi

• İç Kontrol Mesleki Uygulama Standartları

– COSO Modeli

• Risk Yönetimi Temel Unsurları

• Uluslararası İç Denetim Standartları

• İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi

• Risk Esaslı İç Denetim Planlaması ve Saha Çalışması

• Kanıt Toplama ve Örnekleme Yöntemleri

• Bulguların Raporlanması ve İzleme

• Uygulama: İç Denetim Üzerine Vaka Çalışması

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) sertifika sahipleri, eğitimi tamamlamaları halinde 6 CPE (Sürekli Mesleki Eğitim) bildiriminde bulunabilirler.