3.100 Transfer Fiyatlandırması Temel İlkeleri

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        900 ₺ + KDV

Bir grup bünyesindeki şirketlerin Mali İşler yönetici ve çalışanları

Eğitimimiz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen Transfer Fiyatlandırması düzenlemelerine ilişkin temel ilkelere değinerek, mükelleflerin gerek belgelendirme gerekse mevcut transfer fiyatlandırması politikaları ile bağlantılı olarak dikkat etmeleri gereken hususları içerecektir.

Eğitimin kapsamı, dünyada ve Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması uygulamalarının temel yapı taşlarını tartışmaya yöneliktir. Ek olarak, güncellenen OECD yaklaşımları ve son yıllarda Türk Vergi İdaresi’nin Transfer Fiyatlandırması konularına bakış açıları farklı durum çalışmaları ile anlatılacaktır.

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı sadece Transfer Fiyatlandırması mevzuatı hakkında bilgilendirmek değil, günümüzde oldukça sıcak bir konu olan Transfer Fiyatlandırması gündemini farklı boyutları ile ele almaktır.

Eğitim Programı

Transfer Fiyatlandırması Nedir?
• Rehber ve kaynaklar, yasal düzenlemeler
• İlişkili kişi kavramı
• Emsallere uygunluk kavramı
• Fiyat ve kârlılık kapsamında transfer fiyatı
• Risk ve getiri arasındaki ekonomik bağ
• Transfer fiyatının etkisi (örnek çalışma)
İşlev, Risk ve Varlık Analizi Nedir?
• İşlev, risk ve varlık analizi neden yapılıyor?
• Şirket profiline göre işlev, risk ve varlıkların tespiti
• Tipik işlev ve riskler nelerdir?
• Sektörel verilerin transfer fiyatlandırmasındaki önemi
Ekonomik Analiz Süreçleri
• Geleneksel yöntemler – kapsam ve süreç
• Kârlılığa dayalı yöntemler – kapsam ve süreç
• Uygun yöntemin seçilmesi
• Karşılaştırılabilirlik nasıl sağlanır?
• Emsal veri bulma ve değerlendirme süreci
Raporlama
• Dokümantasyon zorunlulukları
• Transfer fiyatlandırması formu
• Transfer fiyatlandırması raporu – kapsam ve önemi