3.100 Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Vergi Planlama Teknikleri

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        900 ₺ + KDV

Mali İşler bölümlerinin yönetici ve çalışanları

Eğitimimiz, vergi uygulamaları ve teşvikleri kapsamında sağlanan bölgesel teşviklerle ilgili detaylı bilgi sağlamanın yanında, kurumların risksiz ve etkin vergi planlaması yapabilmesi için verilecek örneklerle katılımcıların bilgilendirilmesini hedeflemektedir.

Katılımcılar nezdinde devlet teşviklerinin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve katılımcıların vergisel avantaja sebep olabilecek uygulamalarda firmalarındaki takım oyununda daha katma değer sağlayan üyeler haline gelmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Sisteminde Ağustos 2016 ve Eylül 2016 Dönemlerinde Yapılan Önemli Değişiklikler
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin 6728 Sayılı Kanun İle Ağustos 2016 Döneminde Vergi Kanunlarında Yapılan Önemli Vergisel İyileştirmeler
 • Özsermaye İle Finansmana Sağlanan Vergi Teşvikinde 2016 Yılı Genel Tebliğ Güncellemeleri
 • Ar-Ge Merkezleri’ne Ağustos 2016 Dönemindeki BKK Sonrası Daha Yüksek Kurumlar Vergisi İndirimi Olanağı
 • 2016 Yılında Start Veren Önemli Bir Destek: “Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası”
 • Ücretliler İçin Gelirlerini Beyana Tabi Hale Getirerek Gelir Vergisi İadesi Alabilme Usulü
 • Limited Şirket Hisse Devirlerini Vergisiz Yapma Yöntemleri
 • Hangi Durumlarda Nakdi Hangi Durumlarda Ayni Bağış ve Yardımlar Daha Avantajlı?
 • Teknik İflas Limitine Yaklaşan Firmalar İçin Sermaye Artırımına Gitmeden Teknik İflastan Uzaklaşma Yolları
 • Kıymeti Düşen Stoklarla İlgili Vergi Uygulamaları
 • Kar Dağıtım Stopajına Tabi Olmayan Geçmiş Yıl Karları
 • Yönetim Kurulu Üyelerine Kârdan Pay Ayırmanın Vergisel Avantajları
 • Yurtdışına Verilen Bazı Hizmetler İçin Sağlanan Kurumlar Vergisi İstisnaları
 • Kurumlarda Nev’i Değişikliğinin Riski
 • Arsa ve Binaların Yanı Sıra Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasına Konu Edilebilecek Diğer İktisadi Kıymetler
 • Şirketler Ne Tür Öğrenci Burslarını Gider Yazabiliyor?
 • Mevzuatta Yer Alan Diğer Vergi Planlaması Araçları