3.12 BEPS Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Bir grup bünyesindeki şirketlerin Mali İşler yönetici ve çalışanları

Eğitimimiz, OECD ve G20 ülkelerinin girişimleri ile 2015 yılında sunulan BEPS Aksiyon Planı’nın genel bir çerçevesini çizerek, yerel ve küresel anlamda transfer fiyatlandırması uygulamalarında meydana gelecek değişiklikler ile özellikle Aksiyon 13 kapsamında transfer fiyatlandırması dokümantasyonu açısından dikkat edilmesi gereken hususları içerecektir. Bununla birlikte, Aksiyon 13 ile paralel olarak düzenlenen 3 Seri No’lu Taslak Tebliğ’in kapsamı ve uygulama örneklerine yer verilecektir.

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı sadece BEPS Aksiyon Planı hakkında bilgilendirmek değil, dokümantasyon yükümlülükleri konusunda değişiklik ve yenilikleri pratik bir şekilde ele almaktır.

Eğitim Programı

OECD BEPS projesi ve eylem planları

  • BEPS Eylem Planı 13
  • BEPS’e ilişkin Dünyadaki gelişmeler
  • BEPS Projesinin Türkiye’ye Yansımaları

Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin yasal düzenlemeler

  • Mevcut düzenlemeler
  • Transfer Fiyatlandırmasına yönelik yayımlanan
  • Taslak BKK ve 3 Seri No’lu Tebliğ Taslağı kapsamında düzenlemeler

Aksiyon 13 kapsamında Ülke bazlı Raporlama ( CbcR)

  • Ana rapor
  • Ülke raporu