3.14 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        500 ₺ + KDV

Mali İşler, İK ve şirket yönetimi

18.02.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan MuhSGK tebliği, amacı, uygulaması, yasal dayanakları, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi kapsamaktadır.

Eğitimimizde 01.01.2018 tarihi itibariyle tüm Türkiye’ de uygulanmaya başlayacak olan MuhSGK beyannamesi ile ilgili hem yasal bilgi verilecek hem de pratikte yaşanan sorunlar, ve sorunları yaşamamak adına çözüm önerilerimiz anlatılacak olup, mali işler, insan kaynakları ve şirket yönetimine açıklanmaya çalışılacaktır.

Eğitim Programı
 • Yasal Dayanak ve Amacı
 • Kapsama Girenler
 • Hazırlanma Şekli
 • Birden fazla şubesi olanlar
 • Geç verilen bildirimler 
 • İdari Para Cezaları 
 • Meslek Mensuplarının Sorumluluğu
 • Ücret gizliliği 
 • Uygulamada yaşanan sorunlar
 • Hala çözümlenmemiş konular
 • Hazır olmamız için önerilerimiz