3.29 Güncel Vergisel Gelişmeler Işığında Vergi Tasarrufu Sağlayabilecek Konular

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

İleri Düzey

Artan işletme giderleri sebebiyle kurumlar tasarruf yapabileceklere alanlara yönelmektedir. Üretim, alım, satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi şirketler muhasebede uygulanması atlanılan avantaj, destek, muafiyet ve istisnalar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle, işletmelerin vergisel gelişmeleri yakından takip edip vergi tasarrufu sağlayabilecekleri konular hakkında bilgi sahibi olmaları maliyetlerinin azalması adına önem arz etmektedir.

Eğitimimizin amacı, şirketlerin muhasebe ve finans bölümü Yönetici ve çalışanları nezdinde vergi tasarrufu sağlayabilecekleri konular hakkında farkındalık yaratmak ve bu kişilerin vergi muhasebesinde günceli yakalamalarına yardımcı olmaktır.

Eğitim Programı
 • İhracat Götürü Gider Uygulaması (Mahkeme Kararları ışığında)
 • Nakit Sermaye Artışına Sağlanan Vergi İndirimleri
 • İyi Mükellef İndirimi– Faydalanmak Çok Kolay (GVK Mükerrer 121)
 • Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
 • Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Olmamak Adına Atılabilecek Adımlar
 • Binek Otomobil Gider Kısıtlamasına Tabi Olmamak Adına Atılabilecek Adımlar
 • Yeniden Değerleme (VUK Mükerrer 298 ışığında)
 • Hızlandırılmış Amortisman
 • Yenileme Fonu
 • Vergi Affı (7440 Sayılı Kanun)
 • Turquality Destekleri
 • Yurt Dışından Gelen Faturaların Vergilendirilmesi
 • Google-Facebook-Instagram gibi Sosyal Medyada Gerçekleştirilen Reklamların Stopaj Durumu
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Stopaj
 • İnşaat İşlerinde KDV İadesi
 • Konaklama Vergisi
 • Dahilde İşleme İzin Rejimi ve İşleyişi
 • Son 5 Yılda Çıkan Bazı Önemli Vergisel Düzenlemeler