3.35 Kur Farklarının Vergi Mevzuatındaki Yeri

En Yakın Eğitim Tarihi
21 Ağustos Online

0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.500 ₺ + KDV

Mali işler, muhasebe ve finans bölümü çalışanları

Dövizli kesilen faturaların kayıdı

Gelen dövizli ödemelerin kayıdı

Aylık kur farkı hesaplaması

Kur farkından doğan hangi hareketler faturalandırılmalı?

Kur farkları cari hesap ekstre ve bakiyelerinde nasıl dikkate alınmalı?

Dövizli hareket ve kur farklarının borç alacağa yansıması nasıl olmalı ?

Aysonu atılan kur farkı aybaşında geri çekilir mi ? VUK’a uygunluğu

18.04.2022 tebliği ve detayı

İthalat / ihracat işlemlerinde kur farkı Sabit kıymet alımlarında kur farkı

Dövizli işemlerin muhasebeleştirilmesinde vergi ve kambiyo mevzuatına göre dikkat edilmesi gereken hususları dile getirmek.

Eğitim Programı

Dövizli kesilen faturaların kayıdı

Gelen dövizli ödemelerin kayıdı

Aylık kur farkı hesaplaması

Kur farkından doğan hangi hareketler faturalandırılmalı?

Kur farkları cari hesap ekstre ve bakiyelerinde nasıl dikkate alınmalı?

Dövizli hareket ve kur farklarının borç alacağa yansıması nasıl olmalı ?

 Aysonu atılan kur farkı aybaşında geri çekilir mi ? VUK’a uygunluğu 

18.04.2022 tebliği ve detayı

İthalat / ihracat işlemlerinde kur farkı

Sabit kıymet alımlarında kur farkı