3.36 Güncel Enflasyon Muhasebesi-Krediler

En Yakın Eğitim Tarihi
9 Ağustos Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşların Mali İşler, Finansal Analiz, Bütçe ve Raporlama departmanları çalışanları

-Finansal Tablolar ve enflasyonun finansal tablolara etkisi

-Türkiye’de enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler

-VUK kapsamında enflasyon düzeltmesi

-TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi kavramı ve enflasyon muhasebesi koşulları

-Parasal ve parasal olmayan kalem ayrımı

-Bilanço kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

-Kâr/zarar tablosu kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

-Parasal kazanç/kayıp kavramı ve anlamı

-Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Finansal Tablolara Etkisi: Dikkat Edilmesi Gereken Başlıca Hususlar

-Enflasyona Göre Düzeltilmiş Finansal Tabloların Analizi: Gerçek Örnekler Üzerinde Uygulamalar

Finansal tabloların temel amacı finansal tablo kullanıcılarına karar almada ihtiyaç duydukları finansal bilgileri zamanında ve doğru bir şekilde sunabilmektir. Yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde, ülkemizde finansal tabloların anlamlı bilgi sunabilmeleri için enflasyon düzeltmesine tabi tutulması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren ülkemizde enflasyon muhasebesinin uygulanmasına başlanmıştır.

Bu kapsamda, ülkemizde halka açık şirketlerin kamuya açıkladıkları finansal tablolarını “TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA” kapsamında, ayrıca tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin de VUK kapsamında enflasyon muhasebesi uygulamaları gerekmektedir. Bu eğitim kapsamında katılımcılara bu iki farklı düzenleme kapsamında şirketlerin finansal tablolarını nasıl düzelttikleri kısaca açıklanacaktır. Sonrasında enflasyona göre düzeltilmiş tabloların finansal analize tabi tutulurken dikkat edilmesi gereken hususlar örnek uygulamalarla açıklamaktır. Bu eğitim, özellikle bankaların kredi departmanı çalışanlarının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır, ancak mali analizle ilgili herkesin katılması önerilir.

Eğitim Programı

-Finansal Tablolar ve enflasyonun finansal tablolara etkisi

-Türkiye’de enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler

-VUK kapsamında enflasyon düzeltmesi

-TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi kavramı ve enflasyon muhasebesi koşulları

-Parasal ve parasal olmayan kalem ayrımı

-Bilanço kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

-Kâr/zarar tablosu kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

-Parasal kazanç/kayıp kavramı ve anlamı

-Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Finansal Tablolara Etkisi: Dikkat Edilmesi Gereken Başlıca Hususlar

-Enflasyona Göre Düzeltilmiş Finansal Tabloların Analizi: Gerçek Örnekler Üzerinde Uygulamalar