5.13 UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        1.900 ₺ + KDV

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları

UFRS 9 Finansal Araçlar standardının nihai hali, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 24 Temmuz 2014 tarihinde yayımlandı. UFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek ve bu standardın erken uygulanmasına izin verilecektir.

Yeni standart, özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finans krizinde, finansal varlıkların gerçekleşen zarar modeline göre değerlenmesinde gözlemlenen birtakım zayıflıklara çözüm getirme amacını taşımakta ve projenin en önemli parçası olarak bir finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğünün ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kuralları yeniden oluşturmaktadır.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olan UFRS 9 standardıyla uygulanmaya başlayacak yeni değer düşüklüğü modeli hakkında temel bilgileri aktarmak, yeni karşılık modelinin uygulanmasındaki temel noktalara değinerek, değer düşüklüğünün ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kurallar hakkında bilgi vermektir.

Eğitim Programı
  • Değer Düşüklüğü Modeline Genel Bakış
  • Yeni Karşılık Modelinin Uygulanmasındaki Temel Noktalar
  • Beklenen Kredi Zararları
  • Yükümlülükleri Yerine Getirememe
  • Değer Düşüklüğü Açısından UFRS 9 – UMS 39 Karşılaştırması
  • Uygulamadaki Zorluklar
  • UFRS 9 İle Beraber Bankaları Bekleyen Açıklama Yükümlülükleri