5.16 UFRS 16 - Kiralamalar

En Yakın Eğitim Tarihi
1 Ağustos Online

0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.600 ₺ + KDV

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu neredeyse on yıllık bir inceleme ve tartışma sürecinden sonra UMS 17 Kiralama İşlemleri ve UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olan yeni UFRS 16 Kiralamalar standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak şekilde yayımlamıştır .

UFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle, kiracılar açısından eski uygulamadaki finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kalkmış;, kiralamaların tamamına yakınının şirketlerin bilançosuna alınması sağlanarak, bilançolardaki varlık ve yükümlülükleri artacaktır. Ayrıca, değişikliklerin EBITDA (FAVÖK- Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) , finansal kaldıraç, hisse başına kazanç başta olmak üzere şirketlerin finansal durumu ve performans göstergeleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilecektir. UFRS 16’nın getirdiği yeni muhasebeleştirme yaklaşımı ve şirketler üzerine etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan «UFRS 16 Kiralamalar Standardı»nın getirmiş değişiklikleri aktarıp, yeni standarda göre kira sözleşmelerinin finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri açıklamakır.

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 4 saat

• Finansal Kiralama Ve Faaliyet Kiralaması

• Finansal Kiralamanın Gelişimi

• Finansal Kiralamaya İlişkin Yasal Düzenlemeler

• Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Düzenlemeler

• Ums 17’den Ufrs 16’ya Geçişin Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesine Etkileri

• Ufrs 16 – Kiralamalar - Kiralamaların Sınıflandırılması - Kiracı

•Finansal Tablolara Alma

•Ölçüm

•Açıklamalar - Kiraya Veren

•Finansal Tablolara Alma

•Ölçüm

•Açıklamalar

• Örnek Uygulamalar