5.21 Tekdüzen Hesap Planı ile (KGK) Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Karşılaştırılması

En Yakın Eğitim Tarihi
4 Nisan Online

0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.000 ₺ + KDV

Mali İşler, Muhasebe, ve Raporlama departmanlarının çalışanları

TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS hakkında genel bilgiler sunulduktan sonra, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planında yer alan tüm hesapların işleyişini örnekler yardımı ile açıklamak.

Bu eğitimin amacı TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS raporlamasında kullanılmak amacıyla KGK tarafından taslak olarak yayınlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı tanıtmak, mevcut Tekdüzen Hesap Planından farklarını ve bu farkların ortaya çıkmasına sebep olan finansal raporlama standartları hakkında bilgi sunmaktır.

Eğitim Programı

⮚ TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS Hakkında Genel Bilgiler

⮚ Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planının Amacı

⮚ Dönen Varlıklar Grubunda Yer Alan Hesapların İşleyişi ⮚ Duran Varlıklar Grubunda Yer Alan Hesapların İşleyişi

⮚ Kısa Vadeli Yükümlülükler Grubunda Yer Alan Hesapların İşleyişi

⮚ Uzun Vadeli Yükümlülükler Grubunda Yer Alan Hesapların İşleyişi

⮚ Özkaynaklar Grubunda Yer Alan Hesapların İşleyişi

⮚ Kâr veya Zarar Tablosunda Yer Alan Hesapların İşleyişi

⮚ Maliyet Hesaplarının İşleyişi

⮚ Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Grubunda Yer Alan Hesapların İşleyişi