5.16 UFRS 16 - Kiralamalar

En Yakın Eğitim Tarihi
19 Ocak Online

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        1.150 ₺ + KDV

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu neredeyse on yıllık bir inceleme ve tartışma sürecinden sonra UMS 17 Kiralama İşlemleri ve UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olan yeni UFRS 16 Kiralamalar standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak şekilde yayımlamıştır .

UFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle, kiracılar açısından eski uygulamadaki finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kalkmış;, kiralamaların tamamına yakınının şirketlerin bilançosuna alınması sağlanarak, bilançolardaki varlık ve yükümlülükleri artacaktır. Ayrıca, değişikliklerin EBITDA (FAVÖK- Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) , finansal kaldıraç, hisse başına kazanç başta olmak üzere şirketlerin finansal durumu ve performans göstergeleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilecektir. UFRS 16’nın getirdiği yeni muhasebeleştirme yaklaşımı ve şirketler üzerine etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan «UFRS 16 Kiralamalar Standardı»nın getirmiş değişiklikleri aktarıp, yeni standarda göre kira sözleşmelerinin finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri açıklamakır.

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 4 saat

  • Yeni Kiralamalar Standardına genel bakış
  • UMS 17’nin UFRS 16’ya dönüşümünün kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesindeki temel yaklaşım üzerindeki etkileri
  • Kiralamaların tanımlanmasındaki temel değişiklikler ve özellikli noktalar
  • Tanınan muafiyetlerin yaygın olarak görülen örnekler üzerinden incelenmesi
  • Kira borçlarının hesaplanmasında esas alınan temel girdilerin (kira süresi, ödemeler ve iskonto oranı) tespit edilmesi
  • Kullanım hakkı kapsamına giren unsurlar Kiralama işlemlerinin ve kira giderlerinin finansal tablolarda (bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu) sunumu
  • UFRS 16’nın sözleşme değişiklikleri, alt kiralama, sat-geri kiralama, üst hakkı, grup içi kiralamalar gibi özellikli işlemler üzerine etkileri
  • Kiralamalar ile ilgili olarak dönem sonlarında dipnotlarda yapılması gerekli açıklamalar
  • Halka açık şirketlerin ilk geçiş uygulamalarından örnekler
  • Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tanınan kira muafiyetleri ve ödeme ertelemeleri ile kira taahhütlerindeki değişikliklerin muhtemel etkilerin değerlendirilmesi