6.07 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma

En Yakın Eğitim Tarihi
20 Eylül Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        5.700 ₺ + KDV

Ürün yöneticileri, satış yöneticileri ve satışçılar, bütçe ve performans alanında çalışanlar

Burada başabaş analizi, hedeflenen karlılığa göre nasıl önlem alınması gerektiği konularına bakıldıktan sonra ürün portföylerine ürün eklenmesi ve çıkarılması kararlarının finansal açıdan nasıl alınması gerektiği görülecektir. Ayrıca finansal matematik anlayışıyla vadeli satış fiyatının veya peşin satış fiyatının nasıl tespit edilmesi gerektiği de gösterilecektir.

Bu eğitimde katılımcılar (ürün yöneticileri, satış yöneticileri ve satışçılar, bütçe ve performans alanında çalışanlar) ürün maliyetlerinin sınıflandırılmasını, bu maliyet sınıflandırılmasına göre finansal açıdan ürün fiyatlarının belirlenmesinin nasıl yapılması gerektiği, ürün karlılığı konuları üzerinde duracaklardır.

Eğitim Programı

Fiyatlamaya Kaynak Teşkil Eden Maliyetler

  • Fiyatlamaya Kaynak Teşkil Eden Maliyetler
  • Hangi Maliyetler Dikkate Alınmalı
  • Sabit Maliyetler – Değişken Maliyetler
  • Doğrudan Maliyetler – Dolaylı Maliyetler

Fiyatlamada Başabaş Noktası ve Faaliyet Kaldıracı Analizi

Portföydeki Diğer Ürünlerin Fiyatlamaya Etkisi ve Ürün Portföyünün Finansal Açıdan Yönetilmesi

  • Tamamlayıcı Ürünlerin Fiyatı
  • Alternatif Ürünlerin Fiyatı  

Finansman Maliyetlerinin Fiyatlama Üzerindeki Etkisi

  • Vade Farkı
  • İskontolama