4.3 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kapsamındaki Eğitimler

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kazanmak ve yerinde uygulamaları devreye almak isteyen firma yöneticileri  ve uzmanları

Dış ticaret yapan şirketlerin uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanması amacıyla;. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO Authorized Economic Operator) süreci başlatılmıştır.

Yetkilendirilmiş yükümlü; Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bir statüdür.

Şirketlerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusu yapabilmeleri için mevzuatta belirtilen bir şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurularında bulunacak şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri de; gümrük ve dış ticaret işlemleri ile emniyet ve güvenlik kapsamındaki konularda personellerini eğitime tabi tutmaktır.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü kapsamında personelin bilinçlendirmesi amacıyla düzenli olarak eğitim programlarına eğitimlere katılması beklenmektedir.

Eğitimimizde katılımcılara yanda belirtilen program dahilinde bilgilendirme yapılacak ve güncel uygulamalara değinilecektir

Eğitim Programı

Gümrük İşlemleri Kapsamındaki Eğitim Konuları
• Temel Gümrük İşlemleri
• İthalatı İzne Tabi Eşyalar
• İhracatı İzne Tabi Eşyalar
• Eşyanın Gümrük Kıymeti ve Doğru Kıymet Beyanı
• Eşyanın Menşei ve Doğru Menşe Beyanı
• Eşyanın Tarife Sınıflandırması ve Doğru Tarife Beyanı
• İthalat Vergileri, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve DFİF Kesintisine Tabi Eşyalar, Ek Mali Yükümlülük, Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi

Gümrük Mevzuatı Açısından Emniyet ve Güvenlik Kapsamındaki Eğitim Konuları
Kaçakçılık
• Gümrük Kaçakçılığı
• İnsan Kaçakçılığı
Tehlikeli Maddeler ve Güvenlik
• Narkotik ve Uyuşturucu Maddeler,
• Nükleer,
• Biyolojik
• Kimyasal Maddeler
• Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler