4.4 Yöneticilerin Gümrük İşlemlerinde Dikkat Etmesi Gereken Temel Konular ve Gümrük İncelemelerinin Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Firmaların gümrük ve dış ticaret yöneticileri, lojistik, muhasebe ve finansman yetkilileri

Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinin şirketlerin risk ve fırsatları için önemli bir yeri bulunmaktadır. Risk yönetimi şirketler kadar yöneticilerini de yakından ilgilendiren bir konudur. Bunun yanında, gümrük işlemleri gözetilerek bir çok maliyet azaltıcı fırsat da yakalanabilir.

Gümrük denetimleri ise son yıllarda artarak devam etmektedir. Her yıl yüzlerce firma “Sonradan Kontrol Denetimi” kapsamına alınmaktadır. Bu denetimler sonucunda ceza tatbik edilmesi ve hatta soruşturmalara gidilmesi de karşılaşılan bir durumdur.

Bu nedenle, olası denetimlere hazır olmak ve denetim sürecini iyi yönetmek şirketler için büyük önem taşımaktadır. Olası gümrük ihtilaflarının ve gümrük cezalarının yönetimi ve önlenmesi şirket yönetimlerinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır

Eğitimimizde Gümrük ve Dış Ticarette riskler ve fırsatlara değinilecek, yöneticiler için dikkat edilmesi gereken konular ve gümrük cezaları, denetimleri ve ihtilafları üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

Bunun yanında; Serbest Ticaret Anlaşmaları, gümrük cezaları, itiraz, dava ve gümrük uzlaşmaları ile gümrük denetimleri konularına değinilecektir.

Eğitim Programı

Gümrük ve Dış Ticarette Riskler ve Fırsatlar

• Serbest Ticaret Anlaşmaları
• Gümrük vergileri matrahı
• Gümrük işlemlerinin iç kontrolü
• Gümrük cezalarına neden olan işlemler
• İtiraz ve dava süreçleri
• Soru-cevap

Gümrük Denetimleri

• Sonradan kontrol
• Diğer gümrük incelemeleri
• Gümrük uzlaşmaları
• Diğer sorunlar
• Soru-cevap