3.01 Temel Düzey Muhasebe

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
2 Gün
Katılım Ücreti:        10.000 ₺ + KDV

Muhasebe bilgisini geliştirmek ve vergi uygulamaları ile pekiştirmek isteyen tüm mali işler çalışanları

İşletmelerin kuracakları muhasebe sistemi, işletmenin mevcudiyetinin sağlıklı bir şekilde devamını belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaktadır. Zira yaşanan birçok örnekte olduğu gibi, üretim, alım, satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi şirketler muhasebede yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşılaşabilmektedirler.

Bunun yanı sıra günümüz iş ortamında, şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarındaki çalışanlar günlük iş yoğunluğu nedeniyle yapmış oldukları işlemlerin amacını ve muhasebe teorisindeki gerekliliğini tam olarak yorumlayamama problemi ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu nedenle, işletmelerin muhasebe uygulamalarında dikkate alınacak her bir işlemin vergi ve raporlamaya etkisinin hesaplamaya katılması, doğru mali tablolar ve dolayısıyla doğru vergi hesabının ortaya çıkması açısından önem arz etmektedir.

Eğitimimizin amacı, şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanların muhasebe uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümünde destek olmak ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerini pekiştirmektir. Bu eğitim ile katılımcıların temel düzeyde vergi ve muhasebe bilgisine sahip olmaları yanında, yapılan iş ve işlemlerin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve operasyonun vergi ve muhasebe uygulamaları açısından bütününü görebilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı
Muhasebeye Giriş
  • Muhasebenin temel ilkeleri
  • Belge ve kayıt düzeni
  • Yasal defterler
  • Mali tabloların düzenlenmesine ilişkin hususlar

Tek Düzen Hesap Planının İşleyişi - Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları

  • Aktif hesaplar (Dönen varlıklar, Duran varlıklar)
  • Pasif hesaplar (Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar, Öz kaynaklar)
  • Gelir Tablosu hesapları
  • Maliyet hesapları

Uygulama Örneği (Monografi)