Yaklaşan Eğitimler
Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.
Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
1.2 Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tabloları Okuma ve Yorumlama -
 • 18 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
2.8 Finansal Riskler ve Risklere Duyarlı Sermaye Yönetimi Eğitimi -
 • 24 Mar-26 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
3.01 Temel Düzey Muhasebe -
 • 09 Mar-10 Mar
-

3.03 Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları - -
 • 16 Nis-17 Nis

3.04 Transfer Fiyatlandırması Temel İlkeleri - -
 • 15 Nis

3.11 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları -
 • 26 Mar-27 Mar
-

3.21 İnşaat İşlerinde Vergilendirme -
 • 06 Mar
-

3.22 Yurt Dışına Yapılan Ödemelerin ve Yurt Dışından Elde Edilen Gelirlerin Yerel ve Uluslararası Vergi Mevzuatı Kapsamında Vergilendirilmesi -
 • 05 Mar
-

3.27 Maliyet Muhasebesi -
 • 05 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
4.1 Yeni Başlayacaklar İçin Gümrük ve Dış Ticaret -
 • 25 Mar
-

4.3 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kapsamındaki Eğitimler -
 • 23 Mar
-

4.4 Yöneticilerin Gümrük İşlemlerinde Dikkat Etmesi Gereken Temel Konular ve Gümrük İncelemelerinin Yönetimi - -
 • 10 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
5.1 Uygulamalı Temel UFRS - -
 • 15 Nis-17 Nis

5.10 UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi) - -
 • 14 Nis

5.13 UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü - -
 • 29 Nis

5.18. UFRS - Yenilenen Standartlar (UFRS15, UFRS9 ve UFRS 16) Eğitimi -
 • 20 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
6.1 Finansal Matematik -
 • 10 Mar
-

6.5 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı - -
 • 27 Nis-28 Nis

6.7 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma -
 • 11 Mar
-

6.9 Şirket Ortaklıklarında Değerleme Teknikleri -
 • 20 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
7.10 Yolsuzluk ve Rüşvetin Önlenmesine İlişkin Uygulamalar -
 • 17 Mar
-

7.3 Uygulamalı İç Denetim -
 • 30 Mar-31 Mar
-

7.4 Etik ve Uyum Eğitimi -
 • 12 Mar
-

7.9 Mali Tablo Suistimalleri -
 • 11 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
8.1 Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş -
 • 23 Mar-24 Mar
-

8.2 Bilgi Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi - -
 • 20 Nis-21 Nis

8.5 Bilgi Güvenliği Farkındalık -
 • 18 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
9.2 KVKK Uyumu İçin Siber Güvenlik -
 • 17 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
11.1 Temel Bordro -
 • 09 Mar
-