Yaklaşan Eğitimler
Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.
Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
1.4 Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler - -
 • 02 Eyl

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
3.0 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları -
 • 27 Ağu
-

3.03 Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları - -
 • 18 Eyl-19 Eyl

3.05 Maliyet Muhasebesi - -
 • 05 Eyl

3.11 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları - -
 • 24 Eyl-25 Eyl

3.15.1 KDV Tevkifatlarında Güncel Gelişmeler ve Tevkifat İadesi
 • 29 Tem
- -

3.28 KDV İadesinde Güncel Gelişmeler - -
 • 20 Eyl

3.34 Bankalar İçin Enflasyon Muhasebesi Eğitimi - -
 • 11 Eyl

3.35 Kur Farklarının Vergi Mevzuatındaki Yeri -
 • 21 Ağu
-

3.36 Güncel Enflasyon Muhasebesi-Krediler -
 • 09 Ağu
-

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
4.0 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okur Yazarlık - -
 • 10 Eyl

4.11 Risksiz Dış Ticaretin Kuralları
 • 25 Tem
- -

4.12 Dış Ticarette Kullanılan Poliçeler, P/N (Promıssory Note) Özellikleri Ve Finansmanda Kullanılması - -
 • 11 Eyl

4.13 Deniz Konşimentoları, Navlun Sigortalarının Özellikleri Ve Riskleri - -
 • 13 Eyl

4.6 Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri - -
 • 25 Eyl-26 Eyl

4.7 Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları, Dış Ticaretin Finansmanı - -
 • 09 Eyl

4.8 INCOTERMS 2020 - Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri - -
 • 12 Eyl

4.9 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde, İthalatçı, İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması -
 • 19 Ağu
-

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
5.1 Uygulamalı Temel UFRS
 • 24 Tem-26 Tem
- -

5.10 UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi) - -
 • 19 Eyl

5.11 UFRS’ye Göre Konsolidasyon - -
 • 18 Eyl

5.13 UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü - -
 • 13 Eyl

5.14 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi -
 • 14 Ağu
-

5.16 UFRS 16 - Kiralamalar -
 • 01 Ağu
-

5.17 UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri - -
 • 17 Eyl

5.19 UMS 21 Kur Değişimlerinin Etkileri -
 • 13 Ağu
-

5.21 Tekdüzen Hesap Planı ile (KGK) Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Karşılaştırılması -
 • 15 Ağu
-

5.22 UFRS ve BOBİ FRS Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Eğitimi - -
 • 12 Eyl

5.3 VUK-UFRS Farkları -
 • 16 Ağu
-

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
6.01 Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Mali Tablo Analizi
 • 26 Tem
- -

6.02 Finansal Matematik - -
 • 12 Eyl

6.05 İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Uygulamaları -
 • 26 Ağu
-

6.07 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma - -
 • 20 Eyl

6.08 Nakit, Likidite ve İşletme Sermayesi Yönetimi - -
 • 16 Eyl-17 Eyl

6.09 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırımları - -
 • 11 Eyl

6.10 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı - -
 • 09 Eyl-10 Eyl

6.11 Piyasa Risk Yönetiminde Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Stratejileri -
 • 19 Ağu-20 Ağu
-

6.12 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması - -
 • 18 Eyl-19 Eyl

6.14 Değişen Riskler ve Risklere Duyarlı Sermaye Yönetimi Eğitimi -
 • 05 Ağu-07 Ağu
-

6.18 Uygulamalı Finansal Okur Yazarlık
 • 29 Tem
- -

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
7.01 Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi ve Şirketlerde Maruz Kalınan Riskler -
 • 22 Ağu
-

7.05 Uygulamalı İç Denetim - -
 • 04 Eyl

7.16 Kurumsal Risk Yönetimi
 • 30 Tem
- -

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
8.05 İş Sürekliliği ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi - -
 • 09 Eyl-10 Eyl

8.09 Kimlik Yönetimi
 • 26 Tem
- -

8.10 Mali İşler için Üretken Yapay Zeka Atölyesi -
 • 15 Ağu
-

8.11 Kripto Para ve Blokzinciri Uygulamaları
 • 25 Tem
- -

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
9.01 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi - -
 • 17 Eyl

9.04 Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker - Sızma Testine Giriş Eğitimi - -
 • 23 Eyl-27 Eyl

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
10.06 Veri Yönetişim Eğitimi - -
 • 20 Eyl

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
11.01 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu -
 • 23 Ağu
-

Eğitim Konusu Temmuz Ağustos Eylül
12.08 İş Hukuku - -
 • 19 Eyl-20 Eyl

12.10 Proje Yönetimi Metodolojisi
 • 25 Tem-26 Tem
- -

12.11 Analitik Düşünme Becerisi Geliştirme -
 • 23 Ağu
-

12.13 İş Dünyasında Agile Çalışma Yönteminin Uygulanması - -
 • 06 Eyl

12.16 Stratejik Düşünme Eğitimi -
 • 13 Ağu-14 Ağu
-

12.17 İstihdam Teşvik ve Destekleriniz Geri Alınabilir! Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar -
 • 06 Ağu
-

12.19 Duyguların Yönetimi ve Duygusal Zeka Eğitimi -
 • 16 Ağu
-