Yaklaşan Eğitimler
Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.
Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tablolar -
 • 30 Haz
-

Sürdürülebilirlik & ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) (1 Aylık) -
 • 30 Haz
-

UMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (1 Aylık) -
 • 30 Haz
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
1.12 İşletme Yönetimi -
 • 10 Tem-11 Tem
-

1.9 Yöneticiler İçin Temel Siber Güvenlik
 • 15 Haz
- -

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
2.12 Sigorta Sektörü Mali Tablo Analizi -
 • 17 Tem
-

2.4 Sigortacılık Sektörü Vergi ve Yerel Muhasebe ve Raporlama Uygulamaları ile Önemli TFRS Başlıkları -
 • 10 Tem-11 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
3.03 Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • 19 Haz-20 Haz
- -

3.09 Güncel Vergisel Gelişmeler Işığında Vergi Tasarrufu Sağlayabilecek Konular -
 • 07 Tem
-

3.11 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları -
 • 27 Tem-28 Tem
-

3.15.1 KDV Tevkifatlarında Güncel Gelişmeler ve Tevkifat İadesi -
 • 11 Tem
-

3.15.2 KDV İade Sürecinde Kontrol Raporu ve Eksiklik Yazısı Cevaplarının Hazırlanması
 • 16 Haz
- -

3.17 Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri
 • 14 Haz-15 Haz
- -

3.20 Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu Kapsamdaki Teşvik Uygulamaları -
 • 26 Tem
-

3.21 Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Her Şey
 • 14 Haz
- -

3.23 Yurt Dışına Yapılan Ödemelerin ve Yurt Dışından Elde Edilen Gelirlerin Yerel ve Uluslararası Vergi Mevzuatı Kapsamında Vergilendirilmesi -
 • 21 Tem
-

3.28 KDV İadesinde Güncel Gelişmeler -
 • 13 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
4.11 Risksiz Dış Ticaretin Kuralları - -
 • 07 Ağu-08 Ağu

4.12 Dış Ticarette Kullanılan Poliçeler, P/N (Promıssory Note) Özellikleri Ve Finansmanda Kullanılması
 • 08 Haz
- -

4.13 Deniz Konşimentoları, Navlun Sigortalarının Özellikleri Ve Riskleri - -
 • 09 Ağu-10 Ağu

4.6 Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri
 • 21 Haz-23 Haz
- -

4.7 Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları, Dış Ticaretin Finansmanı -
 • 03 Tem
-

4.8 INCOTERMS 2020 - Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri
 • 07 Haz
- -

4.9 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde, İthalatçı, İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması -
 • 06 Tem-07 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
5.0 Temel UFRS -
 • 13 Tem-14 Tem
-

5.1 Uygulamalı Temel UFRS
 • 14 Haz-16 Haz
- -

5.10 UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi)
 • 21 Haz
- -

5.11 UFRS’ye Göre Konsolidasyon
 • 19 Haz
- -

5.12 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama -
 • 05 Tem
-

5.14 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
 • 20 Haz
- -

5.15 UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
 • 09 Haz
- -

5.16 UFRS 16 - Kiralamalar -
 • 11 Tem
-

5.17 UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri
 • 12 Haz
- -

5.20 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları
 • 20 Haz
- -

5.21 Tekdüzen Hesap Planı ile (KGK) Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Karşılaştırılması
 • 08 Haz
- -

5.3 VUK-UFRS Farkları -
 • 17 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
6.01 Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Mali Tablo Analizi
 • 06 Haz-07 Haz
- -

6.02 Finansal Matematik
 • 19 Haz
- -

6.05 İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Uygulamaları
 • 23 Haz
- -

6.07 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma -
 • 12 Tem
-

6.08 Nakit, Likidite ve İşletme Sermayesi Yönetimi
 • 15 Haz-16 Haz
- -

6.09 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırımları
 • 22 Haz
- -

6.10 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı
 • 20 Haz-21 Haz
- -

6.11 Piyasa Risk Yönetiminde Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Stratejileri -
 • 10 Tem-11 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
7.01 Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi ve Şirketlerde Maruz Kalınan Riskler -
 • 27 Tem
-

7.05 Uygulamalı İç Denetim
 • 21 Haz-22 Haz
- -

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
8.01 Bilgi Teknolojileri Denetimi
 • 19 Haz-20 Haz
- -

8.06 Hizmet Sektöründen Bir Örnek Şirketin Adım Adım Dijital Dönüşümü -
 • 18 Tem
-

8.07 Üretim Sektöründen Bir Örnek Şirketin Adım Adım Dijital Dönüşümü -
 • 19 Tem
-

8.08 Afetlere Karşı İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi -
 • 24 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
9.01 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
 • 15 Haz
- -

9.04 Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker - Sızma Testine Giriş Eğitimi
 • 12 Haz-16 Haz
- -

9.05 Kripto Para ve Blokzinciri Uygulamaları -
 • 20 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
12.01 Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetiminde Liderlik -
 • 17 Tem
-

12.03 Temel Bordro
 • 15 Haz
- -

12.05 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Önemli Uygulamalar ve Güncel Değişiklikler -
 • 19 Tem
-

12.06 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi -
 • 11 Tem
-

12.08 İş Hukuku
 • 13 Haz-14 Haz
- -

12.09 Cinsiyet Eşitliği Eğitimi -
 • 19 Tem
-

12.10 Proje Yönetimi Metodolojisi
 • 12 Haz-13 Haz
- -

12.11 Analitik Düşünme Becerisi Geliştirme -
 • 04 Tem-05 Tem
-

12.13 İş Dünyasında Agile Çalışma Yönteminin Uygulanması -
 • 03 Tem
-

12.15 Çek Hukuku Eğitimi -
 • 25 Tem
-

Eğitim Konusu Haziran Temmuz Ağustos
13.01 Ekonomik Analiz -
 • 12 Tem
-