Yaklaşan Eğitimler
Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.
Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
1.0 Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler -
 • 27 Haz
-

1.9 Yöneticiler İçin Temel Siber Güvenlik -
 • 27 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
3.03 Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • 26 May-27 May
- -

3.05 Maliyet Muhasebesi -
 • 15 Haz
 • 05 Haz
-

3.09 Güncel Vergisel Gelişmeler Işığında Vergi Tasarrufu Sağlayabilecek Konular -
 • 06 Haz
-

3.11 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları -
 • 20 Haz-21 Haz
-

3.15.1 KDV Tevkifatlarında Güncel Gelişmeler ve Tevkifat İadesi
 • 26 May
- -

3.15.2 KDV İade Sürecinde Kontrol Raporu ve Eksiklik Yazısı Cevaplarının Hazırlanması
 • 27 May
- -

3.16 Damga Vergisi
 • 24 May
- -

3.20 Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu Kapsamdaki Teşvik Uygulamaları
 • 25 May
- -

3.21 Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Her Şey -
 • 31 May
-

3.23 Yurt Dışına Yapılan Ödemelerin ve Yurt Dışından Elde Edilen Gelirlerin Yerel ve Uluslararası Vergi Mevzuatı Kapsamında Vergilendirilmesi -
 • 16 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
4.10 INCOTERMS 2020 ve Finansal Okur Yazarlık
 • 26 May-27 May
- -

4.3 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kapsamındaki Eğitimler -
 • 27 Haz-28 Haz
-

4.6 Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri -
 • 27 Haz-29 Haz
-

4.7 Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları, Dış Ticaretin Finansmanı -
 • 23 Haz-24 Haz
-

4.8 INCOTERMS 2020 - Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri - -
 • 19 Tem

4.9 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde, İthalatçı, İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması -
 • 20 Haz-21 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
5.0 Temel UFRS -
 • 04 Haz-05 Haz
-

5.17 UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri
 • 30 May-01 Haz
- -

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
6.01 Finansçı Olmayanlar İçin Finans -
 • 13 Haz-14 Haz
-

6.02 Finansal Matematik -
 • 24 Haz
-

6.03 Finansçı Olmayanlar İçin Mali Tablo Analizi -
 • 16 Haz-17 Haz
-

6.07 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma - -
 • 04 Tem

6.08 Nakit, Likidite ve İşletme Sermayesi Yönetimi -
 • 16 Haz-17 Haz
-

6.09 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırımları -
 • 23 Haz
-

6.10 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı - -
 • 05 Tem-06 Tem

6.11 Piyasa Risk Yönetiminde Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Stratejileri -
 • 02 Haz-03 Haz
-

6.12 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması -
 • 14 Haz-15 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
7.01 Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi ve Şirketlerde Maruz Kalınan Riskler - -
 • 04 Tem

7.02 İç Sistemler ve Kurumsal Yönetim - -
 • 05 Tem

7.04 Çevik Denetim Anlayışı - -
 • 30 Haz

7.05 Uygulamalı İç Denetim -
 • 07 Haz-08 Haz
-

7.06 COSO İç Kontrol Çerçevesi -
 • 20 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
8.01 Bilgi Teknolojileri Denetimi -
 • 21 Haz-22 Haz
-

8.03 Güncel Gelişmeler Işığında Siber Güvenlik
 • 30 May
- -

8.04 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi -
 • 23 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
9.02 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - -
 • 04 Tem

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
11.03 Temel Bordro -
 • 22 Haz
-

11.04 Bordro Atölye Çalışması -
 • 10 Haz
-

11.07 Muhtasar-SGK Beyannamesi Düzenlenmesi Atölye Çalışması - -
 • 13 Tem

11.10 İş Hukuku - -
 • 05 Tem-06 Tem