Yaklaşan Eğitimler
Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.
Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
Sürdürülebilirlik & ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) (3 Aylık) - -
 • 31 Mar

Sürdürülebilirlik & ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) (1 Aylık) - -
 • 31 Mar

UMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (1 Aylık) - -
 • 31 Mar

UMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (3 Aylık) - -
 • 31 Mar

UMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (6 Aylık) - -
 • 31 Mar

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
1.4 Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler -
 • 28 Mar
-

1.9 Yöneticiler İçin Temel Siber Güvenlik - -
 • 07 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
2.10 Banka ve Finans Kurumlarında Önemli Vergi Kalemleri ve İlgili Vergi Mevzuatı -
 • 07 Mar
-

2.4 Sigortacılık Sektörü Vergi ve Yerel Muhasebe ve Raporlama Uygulamaları ile Önemli TFRS Başlıkları -
 • 21 Mar-22 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
3.03 Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları -
 • 09 Mar-10 Mar
-

3.05 Maliyet Muhasebesi
 • 14 Şub
- -

3.06 Transfer Fiyatlandırması Temel İlkeleri
 • 21 Şub
- -

3.07 Özel Tüketim Vergisi Eğitimi – (I) Sayılı Liste Akaryakıt, Madeni Yağ ve Solvent Türleri
 • 22 Şub
- -

3.09 Güncel Vergisel Gelişmeler Işığında Vergi Tasarrufu Sağlayabilecek Konular
 • 13 Şub
- -

3.11 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • 16 Şub-17 Şub
- -

3.14 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - -
 • 18 Nis

3.15 Katma Değer Vergisi İadeleri -
 • 23 Mar-24 Mar
-

3.15.1 KDV Tevkifatlarında Güncel Gelişmeler ve Tevkifat İadesi -
 • 21 Mar
-

3.20 Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu Kapsamdaki Teşvik Uygulamaları -
 • 27 Mar
-

3.21 Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Her Şey
 • 22 Şub
- -

3.23 Yurt Dışına Yapılan Ödemelerin ve Yurt Dışından Elde Edilen Gelirlerin Yerel ve Uluslararası Vergi Mevzuatı Kapsamında Vergilendirilmesi
 • 23 Şub-24 Şub
- -

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
4.0 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okur Yazarlık
 • 20 Şub-22 Şub
- -

4.6 Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri
 • 13 Şub-15 Şub
- -

4.7 Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları, Dış Ticaretin Finansmanı - -
 • 03 Nis-04 Nis

4.8 INCOTERMS 2020 - Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri - -
 • 10 Nis

4.9 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde, İthalatçı, İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması
 • 27 Şub-28 Şub
- -

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
5.0 Temel UFRS
 • 23 Şub-24 Şub
- -

5.10 UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi) - -
 • 27 Nis

5.11 UFRS’ye Göre Konsolidasyon -
 • 10 Mar
-

5.12 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama -
 • 17 Mar
-

5.16 UFRS 16 - Kiralamalar -
 • 07 Mar
-

5.3 VUK-UFRS Farkları -
 • 16 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
6.01 Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Mali Tablo Analizi
 • 27 Şub-28 Şub
- -

6.02 Finansal Matematik
 • 14 Şub
- -

6.05 İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Uygulamaları -
 • 24 Mar
-

6.07 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma -
 • 22 Mar
-

6.08 Nakit, Likidite ve İşletme Sermayesi Yönetimi
 • 23 Şub-24 Şub
- -

6.09 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırımları
 • 15 Şub
- -

6.10 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı
 • 16 Şub-17 Şub
- -

6.11 Piyasa Risk Yönetiminde Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Stratejileri -
 • 14 Mar-15 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
7.01 Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi ve Şirketlerde Maruz Kalınan Riskler -
 • 23 Mar
-

7.05 Uygulamalı İç Denetim
 • 21 Şub-22 Şub
- -

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
8.01 Bilgi Teknolojileri Denetimi
 • 20 Şub-21 Şub
- -

8.03 Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Bulut Bilişim -
 • 27 Mar-28 Mar
-

8.05 İş Sürekliliği ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • 27 Şub-28 Şub
- -

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
9.01 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
 • 24 Şub
- -

9.02 Otomotiv Sektöründe Bilgi Güvenliği ve Sertifikasyon (TISAX, ISO 27001)
 • 16 Şub
- -

9.04 Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker - Sızma Testine Giriş Eğitimi - -
 • 24 Nis-28 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
12.03 Temel Bordro -
 • 10 Mar
-

12.04 Bordro Atölye Çalışması -
 • 16 Mar
-

12.05 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Önemli Uygulamalar ve Güncel Değişiklikler -
 • 21 Mar
-

12.06 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi - -
 • 11 Nis

12.08 İş Hukuku
 • 22 Şub-23 Şub
- -

12.09 Cinsiyet Eşitliği Eğitimi -
 • 17 Mar
-

12.11 Analitik Düşünme Becerisi Geliştirme -
 • 07 Mar-08 Mar
-

12.13 İş Dünyasında Agile Çalışma Yönteminin Uygulanması -
 • 16 Mar
-