Yaklaşan Eğitimler
Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.
Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (1 Aylık) -
 • 31 May
-

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (3 Aylık) -
 • 31 May
-

Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tablolar (1 Aylık) -
 • 31 May
-

Sürdürülebilirlik & ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) (1 Aylık) -
 • 31 May
-

UFRS 17 – Sigorta Sözleşmeleri (1 Aylık) -
 • 31 May
-

UFRS 17 – Sigorta Sözleşmeleri (3 Aylık) -
 • 31 May
-

UMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (1 Aylık) -
 • 31 May
-

VUK Kapsamında Enflasyon Muhasebesi (1 Aylık) -
 • 31 May
-

VUK Kapsamında Enflasyon Muhasebesi (3 Aylık) -
 • 31 May
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
1.4 Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler - -
 • 03 Tem

Mali İşler Yöneticilerine Özel Gündem
 • 30 May
- -

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
2.13 Bankalar ve Üretim Firmaları için Sürdürülebilir Finansmanda Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Risklerin Ölçülmesi, İzlenmesi, Yönetilmesi ve Denetlenmesi Eğitimi - -
 • 08 Tem-09 Tem

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
3.0 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları - -
 • 12 Tem

3.01 Temel Düzey Muhasebe
 • 27 May-28 May
- -

3.03 Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları -
 • 12 Haz-13 Haz
-

3.05 Maliyet Muhasebesi - -
 • 24 Tem

3.11 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 • 28 May-29 May
- -

3.15.1 KDV Tevkifatlarında Güncel Gelişmeler ve Tevkifat İadesi - -
 • 29 Tem

3.15.2 KDV İade Sürecinde Kontrol Raporu ve Eksiklik Yazısı Cevaplarının Hazırlanması - -
 • 24 Tem

3.23 Yurt Dışına Yapılan Ödemelerin ve Yurt Dışından Elde Edilen Gelirlerin Yerel ve Uluslararası Vergi Mevzuatı Kapsamında Vergilendirilmesi -
 • 06 Haz
-

3.32 Yatırım ve İşletme Dönemlerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması -
 • 13 Haz
-

3.33 Ar-Ge Merkezleri ve Teknokentlerde Enflasyon Düzeltmesi - -
 • 19 Tem

3.34 Bankalar İçin Enflasyon Muhasebesi Eğitimi
 • 30 May
- -

3.35 Kur Farklarının Vergi Mevzuatındaki Yeri -
 • 13 Haz
-

3.36 Güncel Enflasyon Muhasebesi-Krediler -
 • 12 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
4.0 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okur Yazarlık - -
 • 12 Tem

4.11 Risksiz Dış Ticaretin Kuralları - -
 • 25 Tem

4.12 Dış Ticarette Kullanılan Poliçeler, P/N (Promıssory Note) Özellikleri Ve Finansmanda Kullanılması - -
 • 09 Tem

4.13 Deniz Konşimentoları, Navlun Sigortalarının Özellikleri Ve Riskleri - -
 • 22 Tem

4.6 Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri - -
 • 23 Tem-24 Tem

4.7 Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları, Dış Ticaretin Finansmanı - -
 • 10 Tem

4.8 INCOTERMS 2020 - Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri - -
 • 08 Tem

4.9 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde, İthalatçı, İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması -
 • 12 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
5.10 UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi) - -
 • 04 Tem

5.11 UFRS’ye Göre Konsolidasyon -
 • 14 Haz
-

5.12 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama - -
 • 17 Tem-18 Tem

5.14 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi -
 • 10 Haz
-

5.16 UFRS 16 - Kiralamalar -
 • 04 Haz
-

5.17 UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri -
 • 11 Haz
-

5.19 UMS 21 Kur Değişimlerinin Etkileri -
 • 05 Haz
-

5.21 Tekdüzen Hesap Planı ile (KGK) Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Karşılaştırılması -
 • 11 Haz
-

5.22 UFRS ve BOBİ FRS Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Eğitimi - -
 • 05 Tem

5.3 VUK-UFRS Farkları -
 • 13 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
6.01 Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Mali Tablo Analizi - -
 • 26 Tem

6.02 Finansal Matematik - -
 • 12 Tem

6.05 İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Uygulamaları -
 • 10 Haz-11 Haz
-

6.07 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma - -
 • 11 Tem

6.08 Nakit, Likidite ve İşletme Sermayesi Yönetimi - -
 • 04 Tem-05 Tem

6.09 Sermaye Bütçelemesi ve Yatırımları - -
 • 10 Tem

6.10 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı - -
 • 01 Tem-02 Tem

6.11 Piyasa Risk Yönetiminde Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Stratejileri -
 • 27 Haz-28 Haz
-

6.12 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması - -
 • 08 Tem-09 Tem

6.14 Değişen Riskler ve Risklere Duyarlı Sermaye Yönetimi Eğitimi -
 • 26 Haz-28 Haz
-

6.17 Uygulamalı Tahsilat Yönetimi ve Alacak Politikası -
 • 04 Haz
-

6.18 Uygulamalı Finansal Okur Yazarlık - -
 • 29 Tem

6.20 Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)’ye Giriş ve Temel Kavramlar -
 • 05 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
7.01 Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi ve Şirketlerde Maruz Kalınan Riskler -
 • 13 Haz
-

7.05 Uygulamalı İç Denetim - -
 • 22 Tem

7.16 Kurumsal Risk Yönetimi - -
 • 30 Tem

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
8.01 Bilgi Teknolojileri Denetimi
 • 30 May-31 May
- -

8.09 Kimlik Yönetimi
 • 29 May
- -

8.11 Kripto Para ve Blokzinciri Uygulamaları - -
 • 25 Tem

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
9.04 Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker - Sızma Testine Giriş Eğitimi -
 • 03 Haz-07 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
10.01 R ile Veri Analizine Giriş - -
 • 04 Tem

10.06 Veri Yönetişim Eğitimi - -
 • 23 Tem

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
11.01 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu -
 • 28 Haz
-

Eğitim Konusu Mayıs Haziran Temmuz
12.03 Temel Bordro - -
 • 10 Tem

12.08 İş Hukuku - -
 • 11 Tem-12 Tem

12.09 Cinsiyet Eşitliği Eğitimi -
 • 07 Haz
-

12.10 Proje Yönetimi Metodolojisi - -
 • 25 Tem-26 Tem

12.11 Analitik Düşünme Becerisi Geliştirme -
 • 25 Haz
-

12.13 İş Dünyasında Agile Çalışma Yönteminin Uygulanması - -
 • 03 Tem

12.14 Sözleşmeler Hukuku - -
 • 04 Tem-05 Tem

12.16 Stratejik Düşünme Eğitimi -
 • 12 Haz-13 Haz
-

12.17 İstihdam Teşvik ve Destekleriniz Geri Alınabilir! Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar -
 • 12 Haz
-

12.19 Duyguların Yönetimi ve Duygusal Zeka Eğitimi -
 • 25 Haz
-