Yaklaşan Eğitimler
Genel katılıma açık eğitim konularımızı inceleyerek ilgilendiğiniz eğitimlere sitemizden başvuruda bulunabilirsiniz.
Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
1.4 Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler - -
 • 16 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
3.0 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları -
 • 08 Mar
-

3.01 Temel Düzey Muhasebe -
 • 04 Mar-05 Mar
-

3.03 Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları - -
 • 18 Nis-19 Nis

3.05 Maliyet Muhasebesi - -
 • 03 Nis

3.06 Transfer Fiyatlandırması Temel İlkeleri -
 • 13 Mar
-

3.09 Güncel Vergisel Gelişmeler ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Konular -
 • 28 Mar
-

3.11 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları -
 • 13 Mar-14 Mar
-

3.15.1 KDV Tevkifatlarında Güncel Gelişmeler ve Tevkifat İadesi -
 • 28 Mar
-

3.15.2 KDV İade Sürecinde Kontrol Raporu ve Eksiklik Yazısı Cevaplarının Hazırlanması -
 • 21 Mar
-

3.16 Damga Vergisi -
 • 18 Mar
-

3.21 Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Her Şey - -
 • 17 Nis

3.23 Yurt Dışına Yapılan Ödemelerin ve Yurt Dışından Elde Edilen Gelirlerin Yerel ve Uluslararası Vergi Mevzuatı Kapsamında Vergilendirilmesi - -
 • 18 Nis

3.28 KDV İadesinde Güncel Gelişmeler -
 • 18 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
4.0 İthalat ve İhracat İşlemlerinde Finansal Okur Yazarlık -
 • 15 Mar
-

4.11 Risksiz Dış Ticaretin Kuralları -
 • 14 Mar
-

4.12 Dış Ticarette Kullanılan Poliçeler, P/N (Promıssory Note) Özellikleri Ve Finansmanda Kullanılması -
 • 12 Mar
-

4.13 Deniz Konşimentoları, Navlun Sigortalarının Özellikleri Ve Riskleri -
 • 29 Mar
-

4.6 Akreditifleri Okuma, Anlama, İnceleme, Teyit, Rezerv, Riskli Yönleri -
 • 25 Mar-26 Mar
-

4.7 Türk Eximbank Kredileri ve Garanti Programları, Dış Ticaretin Finansmanı -
 • 13 Mar
-

4.9 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde, İthalatçı, İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması - -
 • 15 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
5.0 Temel UFRS - -
 • 18 Nis-19 Nis

5.1 Uygulamalı Temel UFRS -
 • 20 Mar-22 Mar
-

5.10 UFRS’de Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi) -
 • 14 Mar
-

5.11 UFRS’ye Göre Konsolidasyon -
 • 15 Mar
-

5.12 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama -
 • 06 Mar-07 Mar
-

5.14 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi - -
 • 02 Nis

5.17 UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri - -
 • 29 Nis

5.19 UMS 21 Kur Değişimlerinin Etkileri -
 • 14 Mar
-

5.21 Tekdüzen Hesap Planı ile (KGK) Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Karşılaştırılması - -
 • 04 Nis

5.22 UFRS ve BOBİ FRS Kapsamında Enflasyon Muhasebesi Eğitimi -
 • 20 Mar
-

5.3 VUK-UFRS Farkları - -
 • 18 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
6.02 Finansal Matematik -
 • 22 Mar
-

6.05 İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Uygulamaları - -
 • 19 Nis

6.07 Ürün Maliyeti, Performans Analizi ve Karar Alma -
 • 19 Mar
-

6.08 Nakit, Likidite ve İşletme Sermayesi Yönetimi -
 • 14 Mar-15 Mar
-

6.10 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı -
 • 20 Mar-21 Mar
-

6.11 Piyasa Risk Yönetiminde Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Stratejileri - -
 • 25 Nis-26 Nis

6.14 Değişen Riskler ve Risklere Duyarlı Sermaye Yönetimi Eğitimi - -
 • 24 Nis-26 Nis

6.16 Ekonomik Analiz -
 • 15 Mar
-

6.17 Uygulamalı Tahsilat Yönetimi ve Alacak Politikası - -
 • 25 Nis

6.18 Uygulamalı Finansal Okur Yazarlık -
 • 25 Mar
-

6.19 Stratejik Finansal Yönetim ve Bütçeleme - -
 • 04 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
7.05 Uygulamalı İç Denetim -
 • 20 Mar-21 Mar
-

7.16 Kurumsal Risk Yönetimi - -
 • 26 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
8.01 Bilgi Teknolojileri Denetimi -
 • 28 Mar-29 Mar
-

8.09 Kimlik Yönetimi -
 • 22 Mar
-

8.10 Mali İşler için Üretken Yapay Zeka Atölyesi -
 • 27 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
9.01 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi -
 • 07 Mar
-

9.02 Otomotiv Sektöründe Bilgi Güvenliği ve Sertifikasyon (TISAX, ISO 27001) - -
 • 24 Nis

9.04 Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker - Sızma Testine Giriş Eğitimi - -
 • 15 Nis-19 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
10.06 Veri Yönetişim Eğitimi -
 • 19 Mar
-

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
11.01 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - -
 • 26 Nis

Eğitim Konusu Şubat Mart Nisan
12.08 İş Hukuku -
 • 14 Mar-15 Mar
-

12.09 Cinsiyet Eşitliği Eğitimi - -
 • 19 Nis

12.10 Proje Yönetimi Metodolojisi -
 • 28 Mar-29 Mar
-

12.11 Analitik Düşünme Becerisi Geliştirme -
 • 06 Mar
-

12.13 İş Dünyasında Agile Çalışma Yönteminin Uygulanması -
 • 12 Mar
-

12.14 Sözleşmeler Hukuku -
 • 21 Mar
-

12.16 Stratejik Düşünme Eğitimi - -
 • 25 Nis-26 Nis

12.17 İstihdam Teşvik ve Destekleriniz Geri Alınabilir! Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - -
 • 16 Nis